משנכנס אדר מרבים בשמחה

“משנכנס אדר מרבים בשמחה”

10 דברים שלא ידעתם על חודש אדר

1. אדר הוא החודש השישי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והחודש האחרון בשנה המתחילה בחודש ניסן.

2. חודש אדר הוא תמיד חסר, דהיינו מונה 29 ימים בלבד.

3. לשם אדר ייתכנו כמה פירושים: המילה ‘אידר’ בארמית בבלית פרושה גורן. סיבה אפשרית היא שבחודש זה החלו לתקן ולהכין את הגרנות לקראת הקציר של חודשי האביב. מילה דומה באוגרית היא udar שפירושה גבורה.

4. חודש אדר הוא החודש היחיד בלוח השנה שיכול לחול פעמיים, כך שבשנה מעוברת אנו זוכים לאדר א’ ואדר ב’.

5. עם זאת, בשנה מעוברת מציינים את כל החגים באדר השני ולא באדר הראשון. זאת כדי לסמוך את ציון ניסי פורים לניסי יציאת מצרים בניסן.

6. מזלו של חודש אדר הוא דגים, והוא החודש היחיד שמזלו מופיע בלשון רבים. זאת כדי לרמוז שקיימת האפשרות שיופיע פעמיים בשנה.

7. ומדוע דווקא דגים? רש”י כותב כי “באדר מזל דגים מתחיל לעלות”, וגם מזלם של ישראל עלה בחודש הזה, שנמשלו ישראל לדגים, שהדגים חיים במים והתורה משולה למים.

8. המועדים המצוינים בחודש זה: ז’ אדר – יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו, י”ג אדר – תענית אסתר, י”ד וט”ו אדר – פורים ושושן פורים.

9. בזמן בית המקדש צוין יום א’ באדר כמועד שבו הצטוו עם ישראל לתרום את מחצית השקל, תרומה לקרבנות הציבור ואחזקת בית המקדש.

10. המשנה אומרת: “משנכנס אדר מרבין בשמחה”, ורש”י מפרש: “בגלל הניסים הרבים אשר נעשו לישראל בחודש זה”.

למשפט זה יש גם השלכות מעשיות, שכן חז”ל ממליצים ליהודי אשר יש לו משפט עם גוי לדחות את המשפט לחודש אדר, שאז סיכוי טוב יותר שהוא יצא זכאי בדין.

(הדברות)

Share