מנהגי פורים בעדת ישראל

משנכנס אדר: מנהגי פורים בעדות ישראל השונות מנהגים שונים ויפים נהגו בעדות השונות, עם כניסת חודש אדר. הנה כמה מנהגים מרגשים במיוחד, שקיבצנו בשבילכם בקובץ עובדות מיוחד: איטליה הילדים נהגו לעמוד בשתי שורות, אחת מול…

Share

Purim Holiday

Purim refers to a Jew holiday which honors the gateaway of Judaic people from the Kingdom of Persia. It is a celebration of the deliverance of the Jewish people from the Persian Empire. The Book…

Share